ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

25 Ιουλίου 2018 - Ανακοίνωση των Ομοίων της Μάνης

    

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Εκφράζουμε τη θλίψη και οδύνη μας στους κατοίκους των περιοχών με τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές περιουσιών και αγαθών.
Η μεγαλύτερη προσφορά μετά τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές που συμβαίνουν στην πατρίδα μας είναι να αποφασίσουμε όλοι μας "να αλλάξουμε νοοτροπία" και "να αποκτήσουμε συμπεριφορά συνόλου νοημόνων ανθρώπων" που θα σεβόμαστε θεσμούς και νόμους, απαιτώντας από τους εκπροσώπους μας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης τους κράτους σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

To Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοίων της Μάνης