ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

10 Απριλίου 2018 - Όμοιοι της Μάνης - Πρώτος χρόνος παρουσίας & δράσης

Με την Μάνη στην καρδιά ......συνεχίζουμε δυναμικά !!!Οι Όμοιοι γεννήθηκαν για να προωθήσουν ένα μοντέλο κοινωνικής δράσης, όπου το άτομο υποβάλλεται και εξυπηρετεί μια συλλογική λειτουργία και όλοι μαζί, ως λειτουργία πλέον, υπερασπίζουν τα δίκια και προβάλλουν την ιδιαιτερότητα της Μάνης.

Μ. Κουτσιλιέρης
Πρόεδρος Δ.Σ. 2017-2020