ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

19 Μαΐου 2017 - Επίσκεψη /εκδρομή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Φλωμοχωρίου - Κότρωνα- Αλίκων στην Ακρόπολη

Με την ευγενική προσφορά ιδρυτικών μελών των ΟΜΟΙΩΝ και σε συνεργασία με την ενορία Αγ. Χαράλαμπους Κότρωνα (κ. Αντώνης Παναγάκος) διοργανώθηκε η επίσκεψη/εκδρομή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων "Φλωμοχωρίου-Κότρωνα-Αλίκων" στην Ακρόπολη. Ο Όμοιος κ. Λεωνίδας Μιχαλάκος, συντηρητής του Μνημείου της Ακρόπολης, στις 19 Μαϊου 2017, ξενάγησε τα παιδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δείτε εδώ το δελτίο τύπου