ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

10 Απριλίου 2017 - Εναρκτήρια συνάντηση Ιδρυτικών Μελών

Εναρκτήρια συνάντηση Ιδρυτικών Μελών
 

Ομιλία του Προέδρου και Ιδρυτή των Ομοίων καθηγητή κου. Μιχάλη Κουτσιλιέρη