ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοίων της Μάνης 2021-2023

 
Πρόεδρος: Κουτσιλιέρης Μιχαήλ 
 
                                                            


 
Αντιπρόεδρος: Μιχαλάκος Λεωνίδας

                                                            
 

Γενική Γραμματέας: Κουσουρή Κατερίνα

 
                                                     

                                                          

Ταμίας: Καράβελα Ελένη

                                                                     
 

   Μέλη


   Λεκκάκος Σταύρος                 
Ισμαηλάκος Μιχαήλ             Φουντουκάκος Δρακούλης              
   
 

 

                                                        

 


Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Κουτσιλιέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μιχαλάκος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατερίνα Κουσουρή
ΤΑΜΙΑΣ: Επαμεινώντας Ατσαβές
Μέλη: Λεκκάκος Σταύρος, Ισμαηλάκος Μιχάλης, Φουντουκάκος Δρακούλης