ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοίων της Μάνης 2024-2026


 

Πρόεδρος: Κουτσιλιέρης Μιχαήλ 
 

                                                            


 


Αντιπρόεδρος:  Λεκκάκος Σταύρος

                                Γενική Γραμματέας: Κουσουρή Κατερίνα


 
                                                     

                                                          Ταμίας: Λεωνίδας Μιχαλάκος


                                                                   


    ΜέληΕπαμεινώνδας Ατσαβές               Ζούμπος Αριστείδης                  Ισμαηλάκος Μιχαήλ     

                                                                                                                       


Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Κουτσιλιέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μιχαλάκος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατερίνα Κουσουρή
ΤΑΜΙΑΣ: Ελένη Καράβελα
Μέλη: Λεκκάκος Σταύρος, Ισμαηλάκος Μιχάλης, Φουντουκάκος Δρακούλης

 Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Κουτσιλιέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μιχαλάκος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατερίνα Κουσουρή
ΤΑΜΙΑΣ: Επαμεινώντας Ατσαβές
Μέλη: Λεκκάκος Σταύρος, Ισμαηλάκος Μιχάλης, Φουντουκάκος Δρακούλης