ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

24 Σεπτεμβρίου 2021 - Επίσημος χορηγός του αγωνιστικού δόλιχου δρόμου ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2021 ο Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

                                                                               
Ο Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στηρίζει την διοργάνωση του αγωνιστικού Δόλιχου Δρόμου ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2021, την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 στη Μάνη προσδιορίζοντας τη σωστή διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα ως θεμελιώδη στοιχεία για μια υγιεινή ζωή.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς την κατεύθυνση της βέλτιστης 
ποιότητας ζωής και της ολιστικής προσέγγισης της υγείας. Το Bioiatriki+ είναι το νέο Διατροφολογικό και Εργομετρικό Κέντρο του Ομίλου, το οποίο, με γνώμονα την προαγωγή της υγείας μέσω της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες που έχουν στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση της καλής υγείας και την ευζωία.