ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Διαβάστε εδώ το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Διαβάστε εδώ το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ