ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

15 Ιουνίου 2020 - Ευχαριστίες τoυ Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Δρ. Ανάργυρου Μαριόλη για την προσφορά 50 προσωπίδων ασφαλείας.