ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

12 Ιουνίου 2020 - Ευχαριστίες του Δημάρχου Δυτικής Μάνης Δημητρίου Γιαννημάρα προσφορά 50 προσωπίδων ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου