ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

16 Ιουνίου 2020 - Ευχαριστίες της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Γυθείου κας. Θεοδώρας Αγγελάκου για την προσφορά 25 προσωπίδων ασφαλείας.