ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

14 Ιουλίου 2020 - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023 για το Ινστιτούτο

 
Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των «Ομοίων της Μάνης» που έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2020 διενεργήθηκε ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2021-2023. Για το νέο  ΔΣ, η θητεία του οποίου θα ξεκινήσει την 01/01/2021, εξελέγησαν οι (αλφαβητικά):

1.Ατσαβές Επαμεινώνδας

2.Ισμαηλάκος Μιχαήλ

3.Καράβελα – Ατσαβέ Ελένη

4.Κουσουρή Αικατερίνη

5.Κουτσιλιέρης Μιχαήλ

6.Λεκκάκος Σταύρος

7.Μιχαλάκος Λεωνίδας

8.Σουκαράς Ανανίας

9.Φουντουκάκος Δρακούλης

Στη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν (αλφαβητικά):

1.Κοντός Δημήτριος

2.Λεκάκης Ιωάννης

3.Λέκκα Αικατερίνη

4.Μιχαλόλιας Παναγιώτης

Ακολούθως της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε, και κατόπιν ψηφοφορίας δια ανατάσεως της χειρός αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Σωματείου, ως εξής:

 
Πρόεδρος: Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Αντιπρόεδρος : Λεωνίδας Μιχαλάκος
Γενική Γραμματέας : Κατερίνα Κουσουρή
Ταμίας : Ελένη Καράβελα – Ατσαβέ
Μέλος: Μιχαήλ Ισμαηλάκος
Μέλος: Σταύρος Λεκκάκος
Μέλος: Δρακούλης Φουντουκάκος
1ο Αναπληρωματικό Μέλος: Ατσαβές Επαμεινώνδας
2ο Αναπληρωματικό Μέλος: Σουκαράς Ανανίας
 
Ακολούθως, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε την περαιτέρω κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. και αποφάσισε παμψηφεί ότι αυτές κατανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 8 και επόμενα του Καταστατικού.