ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

25 Αυγούστου 2018 - Γρηγόριoς Σκαλκέας

Οι Όμοιοι της Μάνης θρηνούν την απώλεια του Επίτιμου Προέδρου τους Γρηγορίου Σκαλκέα, ενός μεγάλου Έλληνα και ενός Μανιάτη Φάρου του Ελληνισμού.