ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Ποιοί είμαστε


Ο σκοπός του σωματείου με την επωνυμία «Όμοιοι της Μάνης» είναι επιστημονικός, επιμορφωτικός, πολιτιστικός, λαογραφικός, αναπτυξιακός και κοινωνικός/φιλανθρωπικός και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός δηλαδή θα επιτελεί επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό/φιλανθρωπικό έργο.

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολίτες ανεξαρτήτου καταγωγής, φυλής, θρησκείας και φύλου, με αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη επιστημονική και κοινωνική δράση, η οποία προκύπτει από την κοινωνική παρουσία, επιστημονική κατάρτιση και την εθνική και διεθνή αναγνώριση τους, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση δύο τακτικών μελών του Σωματείου.
 

Μάθετε για εμάς:

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (pdf)

Ιδρυτικά Μέλη (pdf)

Πρακτικό Ιδρύσεως (pdf)

Καταστατικό (pdf)