ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Το Διοικητικό Συμβούλιο των "Ομοίων της Μάνης" 2017 - 2020


Πρόεδρος:                    Κουτσιλιέρης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος:              Μιχαλάκος Λεωνίδας
Γενικός Γραμματέας:     Κουσουρή Αικατερίνη
Ταμίας:                         Ατσαβές Επαμεινώνδας
Μέλος:                          Λεκκάκος Σταύρος
Mέλος:                          Ισμαηλάκος Μιχαήλ
Μέλος:                          Φουντουκάκος Δρακούλης