ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοίων της Μάνης 2017 - 2020

   Π
ρόεδρος:
   Κουτσιλιέρης Μ
ιχαήλ 

Αντιπρόεδρος:
Μιχαλάκος Λεωνίδας
Γενική Γραμματέας:
Κουσουρή Αικατερίνη


Ταμίας:
Ατσαβές Επαμεινώνδας


Μέλος:
Λεκκάκος Σταύρος


Mέλος:
Ισμαηλάκος ΜιχαήλΜέλος:
Φουντουκάκος Δρακούλης